ASP.NET
MIDDLE

RESTful-bloggtillämpning Test för Middle .NET-utvecklare | ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
112 minuter
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift, kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Kodgranskning

.NET | CeasarAlgorithm granskning

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | RESTful Blog - Implement the two remaining methods to finish the app.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, C#, REST

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp