.NET
MIDDLE

MT101 Swift-meddelandeanalysator och validator Test för Middle .NET-utvecklare | .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
156 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | MT101 Swift message parser and validator - Implementera en parser och en validator för data som innehåller Swift MT101-meddelanden.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, undantag, gränssnitt, JSON, reguljära uttryck, RESTful API

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of .NET, .NET Logging, Advanced memory management .NET, C#, Fundamentals of memory, Heap and stack, Memory allocation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Logging, Advanced memory management .NET, C#, Fundamentals of memory, Heap and stack, Memory allocation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp