Python
MIDDLE

Sentimentanalys av kundrecensioner Test för NLP-ingenjör i mitten | AI, Keras, Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
104 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NLP, Keras | Sentimentanalys av kundrecensioner - Utför en sentimentanalys och taggning av kundrecensioner av filmer och flygbolag med hjälp av en neuronal nätverksmodell med flera utgångar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AI, Keras, NLP, Python 3.x, Sentimentanalys, Taggning

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om Keras, maskininlärning och Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Keras, maskininlärning, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp