PHP
MIDDLE

API för bokhandeln Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Bookstore API - Implement missing features to fix the partially correct bookstore REST API. Please note that by default 48% of tests in this task pass. It means that this percentage is a starting point for a candiadte.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP, PHP 8, REST API

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp