PHP
MIDDLE

API för butiker Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
102 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Shop API - Implementera saknade funktioner i butiksapplikationen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Laravel, Laravel Passport, PHP, Redis

Luckor i koden

PHP | Kodglapp för konstanter som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Kodgap som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Klyftan mellan datum- och tidskoderna som visar att du har kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp