PHP
MIDDLE

Kvittning och substitution Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | PHP 7

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

PHP | Bitvis operationer kodgap som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Programmeringsuppgift

PHP | Textkodare | Offset och substitution - Implementera de kodare som krävs för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Luckor i koden

PHP| Kodglapp för genomförande av funktionsobjekt som bedömer kunskapen om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om PHP.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp