PHP
JUNIOR

Strings Manipulation Application Test för Mellanliggande PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift, kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, PHP 8

Kodgranskning

PHP | Best Practices - Gör en granskning av den givna koden med fokus på kvalitet och efterlevnad av de bästa metoderna för programmering i PHP.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp