Symfony
MIDDLE

System för hantering av kundrelationer Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Symfony

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Symfony | Customer Relationship Management System - Implementera ett kommando med hjälp av Symfony's konsolkommandon.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Konsolkommandon, PHP, Symfony

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om PHP, Symfony och Twig.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, Symfony, Twig

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp