Zend Framework
MIDDLE

Böcker CRUD-applikation Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Zend framework, Doctrine

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Zend Framework, Doctrine | Books CRUD - Implementera tre metoder i BookController, så att alla enhetstester börjar passera.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Doctrine, PHP, PHP 7, Zend framework

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om doktrin, PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Läran, PHP

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om doktrin, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Läran, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp