Python
MIDDLE

Utvinning och bearbetning av data Test för Middle Python-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Dataextraktion och bearbetning - Komplettera ett program som extraherar och bearbetar data från pdf-filer med hjälp av biblioteken pdfminer, pyzbar och Pillow. Följ instruktionerna nedan och komplettera de koddelar som saknas och uppdatera koden där det behövs för att alla tester ska fungera. Vänligen ändra INTE några tester om du inte uttryckligen uppmanas att göra det.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, dataextraktion, OCR, PDF-bearbetning, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning, Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp