Django
MIDDLE

Ansökan om ledighet | Basic i18n Test för Pythonutvecklare i mitten | Django, Python 3

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Ansökan om ledighetsförfrågan | Grundläggande i18n - Den här applikationen använder `Python 3` och `Django 2.2.x`. Den innehåller en `leave`-modul för att hantera anställdas ledighetsansökningar. Du måste implementera hela funktionaliteten i modulen `leave` med hjälp av `CBV`, `i18n` och `ModelForms`.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp