Python
MIDDLE

Web Scraper med frekvensanalys Test för Python-utvecklare i mitten | Django

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Web Scraper med frekvensanalys - En kompakt, anpassningsbar webscraper som tar emot en fråga (URL), skrapar URL:n och extraherar dokumentets fullständiga vokabulär. Förutom att visa de extraherade orden i en tabell grupperade efter typ (substantiv, verb osv.) visar appen ett diagram som visar ordfrekvensen i ordsamlingen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, Django, Python 3.x, webbskrapning

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp