Python
MIDDLE

DNA-analysator Test för Middle Python-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | DNA Analyzer | Skapa och rengöra DNA-strängar - Implementera två metoder i Python som skapar och rengör DNA-strängar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning, Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp