FastAPI
MIDDLE

Prognosmodell Test för Python-utvecklare i mitten | FastAPI

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
97 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Metaklass abstrakt metod kodglapp som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Partiell funktionskodlucka som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Utökad uppackning av kodgap som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | FastApi | Prediction model - Expand the current FastAPI application to let Data Scientists post their models via API, store them in a Database, view them and get some predictions out of them, based on an input value.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data Science, FastAPI, Python 3.x, SQLAlchemy

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp