Python
MIDDLE

Aktiemarknadskurser Test för Middle Python-utvecklare | MongoDB, NoSQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | MongoDB | Börskurser | Senaste priserna - Laddning och sökning av börsdata med MongoDB-samlingar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, Python 3.x

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Återge produkter som uppfyller två villkor Kodgap som bedömer kunskaperna om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Number of Elements in Array kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Multiply Värden kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp