Selen
MIDDLE

Extraktion av text och länkar Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | JavaScript Executor kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Selectors kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Text- och länkextraktion - Syftet med den här uppgiften är att testa kandidatens förmåga att hämta text från sidan. Uppgifterna omfattar bland annat att vänta på att ett element med text ska vara synligt samt osynliga element.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Explicit Wait, Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Vänta kommandon kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Attribute code gap med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Vänta kodgap med bedömning av kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp