Mokka
MIDDLE

Validering av ATM-tjänster Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Mocha, TypeScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
38 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Mocha | TypeScript | Validering av ATM-tjänster - Skriv en serie Mocha-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Mocha, QA, Typscript

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om kvalitetssäkring, testning

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, testning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp