Selen
MIDDLE

Extraktion av uppgifter Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Selenium, .NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
48 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Hämta text från ingångskodgapet genom att bedöma kunskaperna om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Interaktion med sidelement - få fram elementens storlek kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hantering av fönsterhanteringar kodgap med bedömning av kunskap om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | .NET, Selenium | Dataextraktion - Implementera metoder i klassen SeleniumTask.SeleniumExecutor för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | WebDriverVänta kodgapet genom att bedöma kunskap om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, undantag, QA, Selenium, staleness, väntetider.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#, undantag, QA, Selenium, Staleness, väntar

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp