junit
MIDDLE

Automat Test för QA-ingenjör i mellanstadiet | Java, JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Livscykel och testannotationer kodgap bedömning av kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av metodkodgapet som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Programmeringsuppgift

QA | Java, JUnit | Automat - Skriv enhetstester för verifiering av en automat.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, JUnit, Maven

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av annotationskoden gap som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, kvalitetssäkring och enhetstestning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp