junit
MIDDLE

ATM-tjänst | Autentisering och validering av insättningar Test för QA-ingenjör i mitten | JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av metodkodgapet som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Programmeringsuppgift

QA | Java, JUnit | Autentisering och validering av bankomattjänster och insättningar

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, JUnit, Maven, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Livscykel och testannotationer kodgap bedömning av kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av annotationskoden gap som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om manuell testning, kvalitetssäkring, testning och enhetstestning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Manuell testning, QA, testning, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp