junit
MIDDLE

Autentisering och validering av insättningar Test för QA-ingenjör i mitten | JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
64 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | JUnit | Parametrerade test i JUnit5 kodgap som bedömer kunskap om JUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av annotationskoden gap som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Livscykel och testannotationer kodgap bedömning av kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit | Användning av assertThat-kodgapet som bedömer kunskapen om JUnit, JUnit4, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, JUnit4, QA

Programmeringsuppgift

QA | Java, JUnit | ATM Service autentisering och validering av insättningar - Skriv testfall för att verifiera programvaran för bankomater (ATM).

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, JUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, QA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp