nunit
MIDDLE

Tester för API för dokumenthanteringssystem Test för QA-ingenjör i mitten | .NET, NUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
85 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | NUnit | Grundläggande parallelliseringskodgap med bedömning av kunskap om NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Programmeringsuppgift

QA | .NET | NUnit | Tester för API för dokumenthanteringssystem - Implementera ett NUnit-test som kontrollerar verksamhetskraven för ett API för dokumenthanteringssystem.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#, NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Testhantering kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Parametrisering av testkodgapet som bedömer kunskapen om NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, .NET Core, ML.NET, NUnit, QA, testning, xUnit.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, ML.NET, NUnit, QA, testning, xUnit

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp