React
MIDDLE

Kontaktformulär Test för Middle React-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats bör ett 'Tack' meddelande visas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, JS och React.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp