React Native
MIDDLE

Cheeper - en ny app för sociala medier Test för Middle React Native-utvecklare | JavaScript, TypeScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
107 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

React Native | Tema och kontext kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Luckor i koden

React Native | Funktionella komponenter och timer-kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Programmeringsuppgift

React Native | Cheeper - en ny app för sociala medier - Slutför implementeringen så att grundläggande sociala kontakter blir möjliga.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES7, JavaScript, React Hooks, React Native, Typescript

Luckor i koden

React Native | Miljöberoende kod kodgap bedömning av kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om React Native.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: React Native

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp