Ruby
MIDDLE

Appen Document Builder Test för Ruby-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
74 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Document builder - Skapa ett verktyg för att skapa XML-liknande dokument.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp