Ruby
MIDDLE

App för flygledare | Platsbokning och analys av flygningar Test för Ruby-utvecklare i mitten | Ruby on Rails

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Flygadministratörsapplikation | Platsbokning och flyganalys - Implementera funktioner som saknas i flyg' datahanteringsapplikationen, t.ex. platsbokning och flyganalys.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby och Ruby on Rails.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp