MIDDLE

Läsa och filtrera data Test för Middle SAS-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Manuell

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Kodgranskning, valfrågor och kodluckor.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SAS | Statistikprocedurer - TTest kodglapp som bedömer kunskapen om analys, SAS, statistik, TTest

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Analys, SAS, statistik, TTest

Luckor i koden

SAS | SAS Data Step-kodglapp genom bedömning av kunskaper om Data Step, PROC SQL, SAS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Datasteg, PROC SQL, SAS

Kodgranskning

SAS | Läsa och filtrera data - Kontrollera kvaliteten på koden som använder datamanipulering och makrospråkliga uttalanden och lägg till kommentarer om hur den kan förbättras. Kom ihåg att optimera kodens prestanda och följa SAS bästa praxis.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Datamanipulering, Makrospråk, SAS

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om matriser, datasteg, databaser, frekvenstabeller, makrospråk, ODS, rapporter, SAS, statistik.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Arrays, Data Step, Databaser, frekvenstabeller, Makrospråk, ODS, rapporter, SAS, statistik

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp