TypeScript
MIDDLE

API för kafferekommendationer för appen My Barista Test för Middle TypeScript-utvecklare | Nest.JS, Node.JS, REST API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
126 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | NestJS | API för kafferekommendationer för appen My Barista - Implementera NestJS REST-tjänst för att betygsätta och rekommendera kaffetyper.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NestJS, Node.JS, REST API, Typescript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Typsnitt

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp