TypeScript
MIDDLE

Lön till HR-avdelningen Test för Middle TypeScript-utvecklare | Redux, Jest, Selectors

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

TypeScript | Att göra objekt skrivskyddade kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Luckor i koden

TypeScript | Not null assertion code gap bedömning av kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Programmeringsuppgift

TypeScript | Redux, Selectors | HR Department Salary - Implementera Redux Selectors som behandlar HR-data. Genomförandet kommer att testas mot snapshot-tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Jest, Redux, Selectors, Snapshot-Testing, Typescript

Luckor i koden

TypeScript | Valfritt Egenskaper kodglapp som bedömer kunskap om JavaScript, Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Typsnitt

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp