PHP
MIDDLE

Kategorier Repository Test för Webbutvecklare i mitten | PHP, JavaScript, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Ingen dubblett utan tydlig kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Programmeringsuppgift

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PDO, PHP, PHP 8

Luckor i koden

SQL | Lägg till en beräknad kolumn kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, ES6, HTML, JavaScript, WCAG 2.0 och webbtillgänglighet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, ES6, HTML, JavaScript, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp