säkerhet
MIDDLE

Injektion av kommandon Test för Regelbunden cybersäkerhetsingenjör

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersäkerhet | TCP Scan på privilegierade portar kodgap som bedömer kunskap om cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Output scan code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Generate the password hash code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Hashing, MD5, Password

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Hashing, MD5, Password

Luckor i koden

Cybersäkerhet | Metasploit Listener kodgap som bedömer kunskap om cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Uppgift

Cybersecurity | Command Injection | Router - In this challenge the contestant is given a task with a router's coniguration page. This instance is vulnerable to command injection. By finding the right syntax to invoke system commands the contestant has to leak additional information from the filesystem.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Vulnerabilities

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaper i logiskt tänkande, matematik, sannolikhet, sekvenser och mjuka färdigheter.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande, matematik, sannolikhet, sekvenser, mjuka färdigheter

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Cybersecurity, Mathematics, Probability, Soft Skills

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Mathematics, Probability, Soft Skills

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp