säkerhet
JUNIOR

XSS Test för Regelbunden cybersäkerhetsingenjör

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
46 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | Sending a request with curl code gap assessing knowledge of Curl, Cybersecurity, Password, Protection

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Curl, Cybersecurity, Password, Protection

Uppgift

Cybersecurity | XSS Pastebin - In this challenge the contestant is given a task with a pastebin page which is prone to the XSS vulnerability at the administrator's portal. This enables the attacker to impersonate the administrator without knowing correct credentials.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cross-site scripting, Cybersecurity, JavaScript, Vulnerabilities, XSS

Luckor i koden

Cybersecurity | Återkoppling till angriparen maskinkodgapet med bedömning av kunskap om Cybersecurity, Netcat, Reverseshell

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Netcat, Reverseshell

Luckor i koden

Cybersäkerhet | FTP- och SSH-tjänster kodgap med bedömning av kunskap om cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaper i matematik, sannolikhet och mjuka färdigheter.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Matematik, sannolikhet, mjuka färdigheter

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp