Android
SENIOR

Påminnelseapp Test för Senior Android-utvecklare | Android-tjänst, BroadcastReceivers

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
165 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | App för påminnelser - Implementera saknade funktioner i programmet för påminnelser med hjälp av BroadcastReceivers, tjänster, schemaläggning av intentioner med hjälp av AlarmManager och Notifications API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android-tjänst, BroadcastReceivers, Intent, Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, Gradle

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Gradle

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp