Angular
SENIOR

Anmälningsflöde | Komponenter och routing Test för Senior Angular-utvecklare | Angular2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Signup Flow | Komponenter och routing - Komplettera flödet för användarregistrering genom att konfigurera routing, integrera signupformuläret med datatjänster och lägga till korrekt validering av inmatningar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Routing, Mallstyrda formulär, Typscript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp