C++
SENIOR

Objekt Delad trådskydd Test för Senior C++-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
69 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C++ | Ref kvalificerare kodglapp som bedömer kunskaper i C++

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | Mönstermatchning av mallar Kodgap som bedömer kunskap om C++, mallar

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++, mallar

Luckor i koden

C++ | Fold expressions code gap som bedömer kunskapen om C++

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Programmeringsuppgift

C++ | Object Shared Thread Guard - Implementera ett verktyg för ditt team för trådsäker åtkomst och hantering av data i en miljö med flera trådar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++, GIT

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++, GIT

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp