Python
SENIOR

Strömning av data Test för Senior dataingenjör | Python, PySpark, MySQL

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
82 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Case operator code gap som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | Fleet Management Corporation - Upptäck hastighetsöverträdelser och verifiera att en befintlig prediktor är korrekt.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: PySpark, Python 3.x, strömmande data, tabulära data

Luckor i koden

SQL | Subquery med avg operator kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp