Angular 2+
SENIOR

Rollbaserad åtkomstkontroll för routrar Test för Senior Front End-utvecklare | Angular 2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Router Rollbaserad åtkomstkontroll - Förbered en enkel RBAC för rutter och komponenter.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, Angular Router, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Klassdekoratorer kodgap bedömning av kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Dependency Injection i tjänstekodgapet med bedömning av kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om HTML

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: HTML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp