JavaScript
SENIOR

Funktionell memotisering Test för Senior Front End-utvecklare | JavaScript, HTML, CSS

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
57 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Funktionell, funktionell programmering, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om tillgänglighet, CSS, ES6, HTML och JavaScript.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Tillgänglighet, CSS, ES6, HTML, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp