Groovy
SENIOR

API för samlingar Test för Senior Groovy-utvecklare | Samlingar

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Groovy | Collections API - Implementera en applikation som behandlar orderdata.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Samlingar, Groovy

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Groovy.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Groovy

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp