ios
SENIOR

Swift Conference-appen Test för Senior iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
87 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Conference App Senior - Implementera en nätverkstjänst som används för att interagera med servern.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp