Java
SENIOR

Distribuerat konfigurationsarkiv Test för Senior Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
107 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Distribuerat konfigurationslager - Implementera fem metoder som hjälper dig att slutföra ett projekt med distribuerat konfigurationslager.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, Java 11

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp