Java
SENIOR

Brytare och mönster för förnyat försök Test för Senior Java-utvecklare | MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
71 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

MongoDB | Indexerar kodgap som bedömer kunskapen om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

MongoDB | Adressbok - uppdatera en kontaktkodglapp genom att bedöma kunskaperna om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Programmeringsuppgift

Java | Circuit Breaker and Retry pattern - Implementera circuit breaker, fallback och retry pattern i mikrotjänstarkitektur.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, Java 11, Microservices

Luckor i koden

MongoDB | Sortering av kodgapet för att bedöma kunskapen om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Multithreading.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, flertrådighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp