Java
SENIOR

Blogg-app Test för Senior Java-utvecklare | Spring Boot, MongoDB, REST API

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, MongoDB, REST API | Bloggprogram - Lägg till en kommentarsfunktion i ett enkelt Spring Boot REST-bloggprogram.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, Java 11, MongoDB, REST API, Spring, Spring Boot, Spring Boot 2

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring, Spring - Dependency Injection.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring, Spring - beroendeinjektion

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp