PHP
SENIOR

XML till CSV-omvandlare Test för Senior PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
90 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | XML-CSV Converter - Implementera metoder för filtrering och datatransformation för att klara alla tester.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSV, XML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSV, XML

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSV, XML.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSV, XML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp