Python
SENIOR

Grafiska konvolutionella nätverk Test för Senior Python-utvecklare | Datavetenskap, NumPy

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
110 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NumPy | Graph Convolutional Networks - Implementera ett enkelt Graph Convolutional Network.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Datavetenskap, NumPy, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande, Python 3.x, sekvenser och mjuka färdigheter.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande, Python 3.x, sekvens, mjuka färdigheter

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Logiskt tänkande

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp