Selen
SENIOR

Selenium, C#, JavaScript | Testning av hemsidor Test för Senior QA-utvecklare | .NET

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Prompt kodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Uttrycklig väntekodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Arbeta med cookies-kodgap med bedömning av kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | C#, .NET, Selenium, JavaScript | Testning av hemsidor - Implementera lösningar baserade på din kunskap om testning av cookies och JavaScript-metoder från Selenium med hjälp av C# och kontroll av webbläsarflikar från Selenium.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, Cookies, JavaScript, QA, Selenium, Selenium

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp