Ruby
SENIOR

Loggparser CLI-applikation Test för Senior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Loggparser CLI-applikation - Implementera loggfiler som analyserar en CLI-applikation.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp