Ruby on Rails
SENIOR

OnTheClock i gruvan Test för Senior Ruby on Rails-utvecklare | REST API

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Ruby on Rails | OnTheClock i gruvan - Implementera de två slutpunkter som beskrivs i uppgiften.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: REST API, Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby och Ruby on Rails.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp