SENIOR

Makrodefinitioner Test för Senior SAS-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
41 minuter
Utvärdering
Manuell

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Kodgranskning

SAS | Makrodefinitioner - Kontrollera kvaliteten, effektiviteten och läsbarheten hos koden som skapar en ny makrodefinition med namnet split och lägg till kommentarer om hur den kan förbättras. Kom ihåg att optimera kodens prestanda och följa SAS bästa praxis.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Makrospråk, Makrodefinition, SAS

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om villkorlig formatering, Data Step, databaser, GLM-procedur, Hash, makrospråk, rapporter, SAS, statistik.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: villkorlig formatering, Data Step, Databaser, GLM-procedur, Hash, Makrospråk, rapporter, SAS, statistik

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp