TypeScript
SENIOR

Hitta vänner efter namn Test för Senior TypeScript-utvecklare | Queries för sociala medier

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera funktionen FriendsQueries#queryByNameMatching enligt kraven och se till att alla tester går igenom.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Löften, skriven i manuskript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Typescript

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp